Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving voor de besluiten van Stad en OCMW Ieper.

In deze toepassing vind je informatie terug over de vergaderingen van de verschillende bestuursorganen.

Welke documenten kan je raadplegen?

-          De agenda en de verklarende nota van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

-          De notulen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

-          De lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau

-          De lijst met besluiten van de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau

-          De lijst met besluiten van de raad van bestuur van AGB Vauban, AGB Musea en AGB Spie.

Als burger kan je steeds informatie verkrijgen, hetzij via inzage, hetzij via een afschrift, van bepaalde documenten. Hiervoor dien je een aanvraag in via openbaarheid van bestuur.

 

Raadszittingen live volgen

De zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden live uitgezonden via het Youtubekanaal.

Je kan hier de raden live volgen.

Zittingen (her)bekijken en beluisteren

Op Youtube kan je de zittingen herbekijken. Het audioverslag wordt ook ontsloten via Notubiz. Hier kan je zoeken op agendapunten en onmiddellijk doorklikken naar het juiste fragment.

Beluister hier het zittingsverslag via Notubiz.


Wat vind je op de raadpleegomgeving?

-          Via de tab ‘kalender’ vind je het overzicht van de zittingen van de verschillende organen per datum.

-          Wil je de besluitenlijst raadplegen? Klik dan op de grijze balk van de zitting, het overzicht is nu zichtbaar.

-          Wil je een (ontwerp)besluit van de raden bekijken? Klik op de titel van een (ontwerp)besluit om het volledige punt te openen. Dit kan enkel wanneer de titel zwart kleurt en er een plusteken naast staat.

-          Wil je een besluit zoeken waarvan je de beslissingsdatum niet kent? Dat kan via de zoekfunctie rechtsboven. Geef in het zoekveld de trefwoorden in en druk op enter. In het volgende scherm zie je een overzicht van de resultaten, dat je nog verder kan filteren.